Відбувся методологічний семінар «Реалізація наукової складової освітньо-наукової програми (теоретико-методичні основи підготовки історико-педагогічного дослідження)»

20 травня 2020 р. на кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки в режимі відео конференції Zoom відбувся традиційний методологічний семінар викладачів, наукових керівників, здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня «Реалізація наукової складової освітньо-наукової програми (теоретико-методичні основи підготовки історико-педагогічного дослідження)».

На засіданні виступили: завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, доктор педагогічних наук Олена Ільченко, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, доктор педагогічних наук, учений секретар спеціалізованої вченої ради університету Лариса Семеновська, доктор педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Володимир Мокляк, завідувач кафедри педагогічної майстерності і менеджменту імені І. А. Зязюна, професор, доктор педагогічних наук Андрій Ткаченко, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доктор історичних наук, професор Ірина Петренко.

У зібранні піднімалися важливі питання обґрунтування категоріально-понятійного апарату історико-педагогічного дослідження; специфіки методів, методологічних підходів, принципів наукових пошуків; особливостей опрацювання архівних джерел, формування і структурування джерельної та джерелознавчої базитощо.

Участь в обговоренні взяли також здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти: Тетяна Фазан, Людмила Савенко, Тетяна Бондаренко, Наталія Черниш, Юлія Перебийніс та ін.

Кафедра загальної педагогіки та андрагоігки бажає здобувачам успішних захистів дисертацій та подальших наукових здобутків!

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *