Якість освіти

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАНЬ ТА ОПИТУВАНЬ ПРО ЯКІСТЬ ОСВІТИ

1. Якість освіти очима студентів бакалаврату:

2 Якість освіти очима студентів магістратури:

3. Якість освіти очима науково-педагогічних працівників (викладачів):

4. Якість освіти очима роботодавців (зовнішніх стейкхолдерів):

 5. Якість освіти очима випускників: