Наукові теми кафедр

Наукова проблематика кафедри математичного аналізу та інформатики

  • Наближені та аналітичні методи розв’язування математичних задач
  • Інформаційні технології розв’язування детермінованих та стохастичних задач комбінаторної оптимізації

Наукова проблематика кафедри загальної фізики і математики

  • Наближені та аналітичні методи розв’язування математичних задач
  • Дослідження фізико-хімічних властивостей бінарних систем у конденсованому стані
  • Інноваційні технології у фізико-математичній освіті

Наукова проблематика кафедри політекономії

  • Соціальні, економічні і політичні трансформації сучасного суспільства

Наукова проблематика кафедри загальної педагогіки та андрагогіки

  • Єдність теорії і практики у підготовці бакалаврів та магістрів в умовах реформування освіти України