Новини

На фізико-математичному факультеті завершилася навчальна лабораторна практика з фізики

З 22 по 26 лютого 2021 року на базі кафедри загальної фізики і математики фізико-математичного факультету проходила навчальна лабораторна практика з фізики студентів другого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.08 Середня освіта...

Підписано Угоду про співпрацю між Регіональним фондом підтримки підприємництва по Полтавській області та Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка

Зважаючи на необхідність інтегрувати інноваційний освітній досвід та наукові розробки у сферу бізнесу, враховуючи важливість і загальну зацікавленість у співпраці в напрямку розвитку соціального підприємництва, у підготовці кадрів для сфери малого та середнього підприємництва...

На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки відбулася настановча конференція з практики

15 лютого 2021 р. в режимі відеоконференції Zoom відбулася настановча конференція з виробничої педагогічної практики у вищій школі для здобувачів освітнього ступеня «магістр» заочної форми навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Керівник практики –...

Студент І курсу фізико-математичного факультету Владислав Долгов взяв участь у науково-практичній конференції «Політичні трансформації сучасного суспільства»

Студент І курсу спеціальності «Економіка» Владислав Долгов (науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Тетяна Непокупна) при підготовці до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (зі спеціалізації «Економіка бізнесу») 10 лютого взяв участь у науково-практичній конференції...

Відбулася онлайн-зустріч розробників ОНП підготовки докторів філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки зі стейкголдерами

9 лютого 2021 р. у режимі відеоконференції відбулася онлайн-зустріч розробників ОНП підготовки докторів філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки зі стейкголдерами щодо обговорення проєкту освітньо-наукової програми на 2021–2022 н. р. Гарант ОНП «Освітні, педагогічні...

Науковий онлайн-семінар на фізико-математичному факультеті: готуємо магістерську якісно

8 лютого 2021 р. на фізико-математичному факультеті ПНПУ імені В. Г. Короленка провели науковий семінар з питань підготовки здобувачами другого рівня вищої освіти магістерських кваліфікаційних робіт з методик навчання (математики, фізики, інформатики). Доцент Оксана...

Завідувач кафедри політекономії Сергій Степаненко став експертом з акредитації освітніх програм ЗВО

26 січня 2021 року на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було затверджено включення Сергія Степаненка до реєстру експертів з акредитації освітніх програм. Навчання експертів включало проходження онлайн курсу з тестуванням «Експерт з акредитації...

0

Участь науковців педагогічного університету у вебінарі «Web of Science Core Collection у новому інтерфейсі»

Викладачка кафедри математичного аналізу та інформатики Оксана Дмитрієнко пройшла вебінар «WebofScienceCoreCollection у новому інтерфейсі» з метою ефективного використання ресурсів платформи у своїй науковій та інноваційній діяльності. Організатором вебінару виступила компанія Clarivate Analytics за участю...

Участь викладачів кафедри загальної педагогіки та андрагогіки у реалізації наукового складника програм підготовки докторів філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Професорка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, докторка педагогічних наук Лариса Семеновська взяла участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 26.451.005 Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. На засіданні обговорювалася...

Викладачка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки пройшла наукове стажування у Польщі

У сучасних умовах дистанційної освіти викладачі кафедри загальної педагогіки та андрагогіки продовжують збагачувати свій професійний рівень та підвищувати кваліфікацію. Протягом 01.11.2020 р. – 29.01. 2021 р. доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Леся Петренко пройшла наукове стажування...