Відбувся науковий «круглий стіл» «Створення студентоцентрованого освітнього простору для здобувачів третього рівня вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки”»

19 травня 2020 р. на кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбувся науковий «круглий стіл» «Створення студентоцентрованого освітнього простору для здобувачів третього рівня вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки”» за участі викладачів кафедри та освітньо-наукової програми, наукових керівників і здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Гарант освітньо-наукової програми за спеціальністю 011«Освітні, педагогічні науки» професор Лариса Семеновська розкрила особливості реалізації ОНП з метою формування висококваліфікованого та конкурентоздатного фахівця, підготовленого до самостійної студентоцентрованої науково-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти; зауважила, що побудова індивідуальної освітньої траєкторії відбувається через процедури вільного вибору здобувачами вищої освіти вибіркових компонентів навчального плану, створення  індивідуального плану аспіранта, вибору теми дослідження відповідно до інтересів здобувача, участі в програмах академічної мобільності.

Завідувачка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, доктор педагогічних наук Олена Ільченко акцентувала увагу на важливості забезпечення суб’єкт-суб’єктних відносин між аспірантами, викладачами та науковими керівниками, здійснення систематичного моніторингу якості освіти, застосування педагогічно доцільних методів індивідуальної і колективної педагогічної взаємодії.

Завідувачка кафедри математичного аналізу та інформатики, доктор фізико-математичних наук Тетяна Барболіна висвітлила досвід організації дистанційного навчання аспірантів на основі освітніх платформ Moodle та  Edmodo; розкрила особливості здійснення навчальної комунікації та семестрової атестації здобувачів вищої освіти з використанням сучасних інформаційних технологій.

Провідний фахівець відділу інноваційної діяльності та міжнародних зв’язків Анастасія Момот визначила провідні напрями реалізації академічної мобільності аспірантів та засоби інтернаціоналізації їхньої наукової діяльності.

Здобувач вищої освіти Дмитро Лобода відзначив, що викладачі ОНП надають перевагу дослідницьким і проблемним методам навчання, що базуються на принципах академічної свободи та співробітництва.

У ході обговорення аспіранти висловили думки щодо змісту й обсягу самостійної роботи за освітніми компонентами ОНП.

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *