ПНПУ Фізико-математичний факультет


    Фізико-математичний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Адреса: 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, корпус № 2, ауд. 213

Телефон: (0532) 54-54-06

Е-mail: math.pnpu@ukr.net

Декан: Москаленко Юрій Дмитрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Заступник із навчальної роботи: Марченко Валентин Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Заступник із наукової роботи: Яланська Світлана Павлівна, доктор психологічних наук, професор

Заступник із практик: Матяш Людмила Олександрівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Заступник із виховної роботи: Матвієнко Юрій Сергійович, кандидат педагогічних наук, доцентКАФЕДРИ

Математичного аналізу та інформатики
Завідувач кафедриБарболіна Тетяна Миколаївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент


Загальної фізики і математики
Завідувач кафедриРуденко Олександр Пантелеймонович , доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України


Політекономії
Завідувач кафедриСтепаненко Сергій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент


Загальної, вікової та практичної психології
Завідувач кафедриЯланська Світлана Павлівна, доктор психологічних наук, професор


Загальної педагогіки та андрагогіки
Завідувач кафедриІльченко Олена Юріївна, доктор педагогічних наук, доцент

СПЕЦIАЛЬНОСТI

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Денна форма

014 Середня освіта (математика) - ліцензований обсяг – 75 осіб

014 Середня освіта (фізика) - ліцензований обсяг – 50 осіб

014 Середня освіта (інформатика) - ліцензований обсяг – 15 осіб

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології - ліцензований обсяг – 10 осіб

Заочна форма

014 Середня освіта (математика) - ліцензований обсяг – 45 осіб

014 Середня освіта (інформатика) - ліцензований обсяг – 15 осіб

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології - ліцензований обсяг – 10 осіб

Освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"

Денна форма

014 Середня освіта (математика) (із можливістю набуття спеціалізації “інформатика” або “економіка”) - ліцензований обсяг – 75 осіб

014 Середня освіта (фізика) - (із можливістю набуття спеціалізації “інформатика” або другої спеціальності “математика”) - ліцензований обсяг – 50 осіб

014 Середня освіта (інформатика) - ліцензований обсяг – 15 осіб

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології - ліцензований обсяг – 10 осіб

Заочна форма

014 Середня освіта (математика) (із можливістю набуття спеціалізації “інформатика”) - ліцензований обсяг – 45 осіб

014 Середня освіта (інформатика) - ліцензований обсяг – 15 осіб

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології - ліцензований обсяг – 10 осіб

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Денна форма

014 Середня освіта (математика) - ліцензований обсяг – 10 осіб

014 Середня освіта (фізика) - ліцензований обсяг – 10 осіб

011 Науки про освіту (педагогіка вищої школи) - ліцензований обсяг – 25 осіб


Термін дії сертифікатів про акредитацію за першим (бакалаврським), другим (магістерським) рівнями вищої освіти та освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" для спеціальності 014 Середня освіта (математика) до 1 липня 2022 року.

Термін дії сертифікатів про акредитацію за першим (бакалаврським), другим (магістерським) рівнями вищої освіти та освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" для спеціальності 014 Середня освіта (фізика) до 1 липня 2022 року.

Термін дії сертифікатів про акредитацію за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" для спеціальностей 014 Середня освіта (інформатика), 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології до 1 липня 2022 року.