Конференція трудового колективу

Список делегатів
зборів трудового колективу факультету
(станом на 05.02.2021 р.)

 1. МОСКАЛЕНКО Юрій Дмитрович – голова зборів трудового колективу фізико-математичного факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики і математики.
 2. КОВАЛЕНКО Олена Володимирівна – секретар зборів трудового колективу фізико-математичного факультету, асистент кафедри загальної фізики і математики.
 3. БАРАННИК Тетяна Анатоліївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики.
 4. БАРБОЛІНА Тетяна Миколаївна – декан фізико-математичного факультету, доктор фізико-математичних наук, доцент.
 5. БУРНІС Анатолій Миколайович – студент групи М-41.
 6. ГЕТАЛО Андрій Миколайович – старший викладач кафедри загальної фізики і математики.
 7. ГОДЗЬ Олена Олександрівна – старший лаборант кафедри політекономії.
 8. ДМИТРІЄНКО Оксана Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики.
 9. ІВАНКО Володимир Вікторович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики і математики.
 10. ІЛЬЧЕНКО Олена Юріївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки.
 11. ІСАЄНКО Іван Федорович – старший лаборант кафедри загальної фізики і математики.
 12. КОНОНОВИЧ Тетяна Олександрівна –  кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики.
 13. КРАСНИЦЬКИЙ Микола Петрович – старший викладач кафедри загальної фізики і математики.
 14. КРИВЦОВА Олена Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики.
 15. КУЗЬМЕНКО Григорій Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної фізики і математики.
 16. ЛОЗИЦЬКА Світлана Юріївна – завідувач навчальної лабораторії інформатики та обчислювальної техніки кафедри математичного аналізу та інформатики.
 17. ЛУТФУЛЛІН Максим Валерійович – – кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри загальної фізики і математики.
 18. МАКАРЕНКО Катерина Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної фізики і математики.
 19. МАМОН Олександр Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики.
 20. МАРЧЕНКО Валентин Олександрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики і математики.
 21. МАТЯШ Людмила Олександрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики і математики.
 22. МОКЛЯК Володимир Миколайович – завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, доктор педагогічних наук, доцент.
 23. МОСКАЛЕНКО Оксана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної фізики і математики.
 24. НЕПОКУПНА Тетяна Андріївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри політекономії.
 25. ОВЧАРОВ Сергій Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики.
 26. ПЕТРЕНКО Леся Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки
 27. ПОДОШВЕЛЕВ Юрій Георгійович –  кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики.
 28. ПУСЕПЛІНА Наталія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки.
 29. САЄНКО Олег Васильович – завідувач кафедри загальної фізики і математики,  кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 30. САКАЛО Олександр Євгенійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри політекономії.
 31. СЕМЕНОВСЬКА Лариса Аполлінаріївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки.
 32. СЄРОВ Микола Іванович – завідувач кафедри математичного аналізу та інформатики, професор, доктор фізико-математичних наук.
 33. СОЛОДОВНИК Валерія Станіславівна – студентка групи Ф-41.
 34. СТЕПАНЕНКО Сергій Володимирович – завідувач кафедри політекономії, кандидат економічних наук, доцент.
 35. СУРМИЛО Вікторія Віталіївна – студентка групи М-42.
 36. СУХОМЛИН Владислав Петрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики і математики.
 37. ТКАЧ Марія Олександрівна – студентка групи М-42.
 38. ФАЗАН Василь Васильович – доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки.
 39. ФЕДОСЕНКО Анастасія В’ячеславівна – студентка групи М-41.
 40. ХОЛОД Карина Сергіївна – студентка групи М-41.
 41. ХОМЕНКО Алла Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки.
 42. ХОРОЛЬСЬКИЙ Олексій Вікторович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики і математики.
 43. ЦИНА Валентина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки.
 44. ЧЕРКАСЬКА Любов Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної фізики і математики.
 45. ШЕВЧЕНКО Борис Олексійович – кандидат економічних наук, доцент кафедри політекономії.
 46. ЯКОВЕНКО Лариса Іванівна – доктор економічних наук, професор кафедри політекономії.