Науково-методична комісія

СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ФАКУЛЬТЕТУ

 1. Барболіна Тетяна Миколаївна, декан фізико-математичного факультету,  доктор фізико-математичних наук, доцент.
 2. Москаленко Оксана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної фізики і математики (голова методичної ради фізико-математичного факультету).
 3. Черкаська Любов Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної фізики і математики (секретар методичної ради фізико-математичного факультету).
 4. Дмитрієнко Оксана Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математичного аналізу та інформатики.
 5. Кузьменко Григорій Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної фізики і математики.
 6. Сакало Олександр Євгенович, кандидат історичних наук, доцент кафедри політекономії.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ

 • Удосконалення науково-методичного та навчально-методичного забезпечення підготовки вчителів математики, фізики, інформатики, економіки.
 • Здійснення супроводурозробки освітніх програм на компетентнісній основі.
 • Здійснення методичної підтримки роботи студентських проблемних груп як середовища формування основ фахової компетентності вчителя.
 •  Вивчення досвіду впровадження сучасних освітніх технологій у практику вищої школи (викладачів та кафедр університету, інших закладів вищої освіти).
 • Надання консультацій викладачам кафедр факультету з питань організації навчально-методичної роботи.
 • Обговорення поточних актуальних питань науково-методичної та  навчально-методичної роботи на факультеті.
 • Участь у роботі методичної ради університету, загальноуніверситетських комісій, науково-методичних семінарів та конференцій.
 • Створення навчально-методичних посібників, матеріалів  для вчителів  та учнів, надання консультативної методичної допомоги вчителям математики, фізики, інформатики, економіки.
 • Рецензування навчальних посібників учителів, здійснення експертизи шкільних підручників.
 • Участь викладачів факультету у методичних заходах міста та області.
 • Пошук та реалізація форм творчої співпраці в системі “Школа – педагогічний ЗВО”.

Тиждень фізико-математичного факультету