На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки відбувся міжкафедральний науковий семінар «Підготовка майбутніх учителів до формування громадянської відповідальності учнів основної школи в освітньому процесі»

20 вересня 2022 р. на кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбувся міжкафедральний науковий семінар для наукових керівників та аспірантів «Підготовка майбутніх учителів до формування громадянської відповідальності учнів основної школи в освітньому процесі» із залученням викладачів кафедр культурології, педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна.

Проректор з наукової роботи професор Василь Фазан відзначив сучасні тенденції щодо виведення системи вищої педагогічної освіти в Україні на рівень державних освітніх стандартів, які вимагають теоретико-методологічного аналізу, експериментальної перевірки ефективності моделей навчання і виховання у вітчизняній освіті і педагогічній науці.

Спікер семінару професорка Олена Ільченко охарактеризувала методи стимулювання громадянської активності майбутніх учителів у професійній підготовці.

Завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, доктор педагогічних наук Володимир Мокляк висвітлив методологічні засади перевірених практикою концепцій громадянської зрілості особистості, які гарантують досягнення позитивних освітніх результатів за педагогічними технологіями підготовки майбутніх учителів до формування в учнів основної школи громадянської відповідальності.

Професорка Лариса Семеновська розкрила цілі й систему методологічних принципів, ідей та побудов, потрібних для пояснення становлення та прогнозування певних особистісних змін.

Професорка Олена Жданова-Неділько звернула увагу на важливості розроблення засобів підготовки майбутніх учителів до формування громадянської відповідальності учнів основної школи в освітньому процесі.

Професорка Любов Кравченко увиразнила поетапність у формуванні громадянської відповідальності учнівської молоді, розкрила провідні методи й форми організації цього процесу.

Доцентка Леся Петренко окреслила чинники формування громадянської відповідальності учнівської молоді.

Випускник 4 курсу аспірантури спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Ілля Волик висвітлив методолого-теоретичні та практичні засади авторської моделі підготовки майбутніх учителів до формування громадянської відповідальності учнів основної школи, розкрив особливості її апробації та впровадження у закладах загальної середньої освіти України.

В обговоренні взяли участь докторка педагогічних наук Валентина Цина, кандидатка педагогічних наук Алла Хоменко, кандидат педагогічних наук Іван Кравченко, аспіранти кафедри Марія Полякова-Лагода, Роман Клязьмін та ін.

Учасники міжкафедрального наукового семінару визначили перспективні напрями подальших наукових розвідок: підготовка студентів до формування в учнів ключових компетентностей; особливості організації самостійної роботи студентів із формування громадянської зрілості учнівської молоді; організаційно-педагогічні умови змішаної підготовки майбутніх учителів до формування в учнів громадянської відповідальності.

You may also like...