Відбулося засідання викладачів кафедри загальної педагогіки та андрагогіки і членів робочої групи підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

Гарантом освітньої програми «Освітні, педагогічні науки» Оленою Ільченко було зазначено, що на разі актуальним є укладання нового навчального плану підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» на 2020 р. Укладання цього документу здійснюється на основі нормативної бази формування навчального плану, Інструкцій Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка з укладання навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти з урахуванням принципів компетентності, вибірковості, єдності теорії і практики, науковості.

Було відмічено, що зміни у навчальному плані на 2020 р. стосуються уведення кваліфікаційних робіт, збільшення кредитів на виробничу практику магістрантів, розмаїття вибіркових курсів тощо. Колектив кафедри і члени робочої групи висловили своє бачення щодо укладення навчального плану, зокрема його частини з професійної підготовки обов’язкових навчальних дисциплін і практик і вибіркових навчальних дисциплін.

Увагу акцентовано на тому, що компоненти освітньої програми мають спрямовуватись на набуття магістрантами компетентностей, що передбачають не лише здобуття глибинних знань зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», зокрема

  • сучасних концепцій і положень педагогіки і психології вищої школи,
  • особливостей методики викладання у вищій школі,
  • розуміння педагогічних проблем в історичній ретроспективі
  • оволодіння професійною мовою фахової галузі, новими методами і технікою дослідження,
  • готовність здійснювати комплексний аналіз науково-педагогічних явищ і процесів,
  • готовність до засвоєння і впровадження нових знань, прогресивних технологій та різноманітних інновацій.

Тож на разі триває підготовка проекту навчального плану підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» на 2020 р.

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *