В університеті відбулося вручення диплому доктора філософії випускниці аспірантури кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Аллі Кобобел

28 лютого 2024 р. ректорка Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка професорка Марина Гриньова на вченій раді вручила диплом доктора філософії Аллі Кобобел.

Алла Кобобел – випускниця аспірантури кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Університету зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Навчалася за освітньо-науковою програмою «Освітні, педагогічні науки», акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, сертифікат № 654 від 16/10/2020.

Під науковим керівництвом професорки кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Олени Ільченко підготувала та у разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 44.053.040. Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка успішно захистила дисертацію, присвячену дослідженню проблеми розвитку дозвіллєвої діяльності дітей з особливими освітніми потребами в закладах позашкільної освіти України (кінець ХХ – перша чверть ХХІ століття).

Виховання науково-освітянської еліти та формування інтелектуального потенціалу української нації – надважливе завдання для нашої держави. Науково-педагогічні працівники ПНПУ імені В. Г. Короленка усвідомлюють покладену на них відповідальність і достойно забезпечують розвиток креативних здібностей, критичного мислення та інтелектуальної незалежності молодих науковців.

You may also like...