На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки відбувся науковий семінар «Дидактичні умови формування цифрової компетентності майбутніх учителів»

12 березня 2024 р. на кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбувся науковий семінар під головуванням доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри Володимира Мокляка. У семінарі взяли участь усі науково-педагогічні працівники та аспіранти кафедри, а також кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Оксана Даниско.

У фокус доповіді було поставлено актуальну проблему пошуку ефективних та привабливих шляхів удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів у площині цифрової дидактики.

До обговорення ключової теми наукового семінару та оприлюдненої доповіді долучилися всі учасники зібрання.

Так, докторка педагогічних наук, професорка Олена Ільченко наголосила, що винесена на обговорення семінару проблема формування цифрової компетентності майбутніх учителів порушує цілий комплекс наріжних питань: дидактики, філософії освіти, цифровізації освітнього середовища, професійної підготовки фахівців, умов реалізації компетентнісного підходу тощо, вирішення яких потребує ґрунтовних наукових досліджень.

Проректор з наукової роботи професор Василь Фазаннаголосив на актуальності порушеної проблеми, підкреслив, що, формування цифрової компетентності у здобувачів освіти на часі, а отримані результати щодо реалізації дидактичних умов формування цифрової компетентності майбутніх учителів спрямовані на підвищення ефективності освітнього процесу в педагогічних ЗВО.

Докторки педагогічних наук, професорки Леся Петренко та Лариса Семеновська у своїх виступах підкреслили важливість обраної теми семінару. Цю тезу підтримала також кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Оксана Даниско, яка нещодавно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

Кандидати педагогічних наук, доценти Іван Кравченко та Алла Хоменкозавважили, що актуальність винесеної на обговорення теми обумовлена нагальними потребами соціально-економічного розвитку та цифрової трансформації України, і підкреслили значимість цифрової компетентості для кожної людини ХХІ століття.

You may also like...