На засіданні разової спеціалізованої вченої ради відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Іллі Волика

23 грудня 2022 р. у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради, що створена відповідно до Наказу ректора про створення разової спеціалізованої вченої ради № 41-А від 28.10.2022 р. З використанням сервісу відеозв’язку ZOOM відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії випускника аспірантури Іллі Волика (галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки).

Здобувач успішно захистив дисертацію на тему «Підготовка майбутнього вчителя до формування громадянської відповідальності учнів основної школи в освітньому процесі», виконану під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В. Г. Короленка Валентини Цини.

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В. Г. Короленка Володимир Мокляк. Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету Ірина Андрощук і доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Олександр Коберник. Рецензенти: доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В. Г. Короленка Василь Фазан та доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В. Г. Короленка Леся Петренко.

Вітаємо здобувача та наукового керівника з успішним захистом, бажаємо нових наукових звершень і подальшого професійного зростання.

You may also like...