Наукові здобутки викладачів кафедри математичного аналізу та інформатики

Наукова діяльність на кафедрі математичного аналізу та інформатики не припиняється в умовах карантину. Викладачі активно працюють над науковими статтями, долучаються до дистанційної участі в міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Так, у квітні 2020 року у журналі «Operators and Matrices», який внесено до наукометричної бази Scopus, вийшла стаття професора кафедри Вадима Могілевського «On couplings of symmetric operators with possibly unequal and infinite deficiency indices». Автором поширено відомі результати стосовно зчеплень симетричних операторів зі скінченими індексами дефекту на симетричні відношення з  довільними (можливо, нерівними і нескінченними) індексами дефекту. Цей результат дозволив отримати

формулу Тітчмарша для диференціального оператора на всій вісі у випадку, коли звуження цього оператора на півосі мають нерівні індекси дефекту. 

Доцент кафедри Олександр Мамон 8-10 квітня 2020 р. заочно взяв участь у VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Topical issues of the development of modern science», яка проходила в Софії (Болгарія). Публікація «Етапи переходу від зовнішніх до внутрішніх форм оцінювання як компонента системи навчальної діяльності» присвячена комплексному розгляду системи контролю й оцінювання навчальної діяльності студентів, яка поєднує в собі зовнішній контроль і оцінювання, взаємоконтроль і взаємооцінювання, самоконтроль і самооцінку. Автор виявляє та обґрунтовує етапи переходу від зовнішньої форми оцінки (контроль) до внутрішньої (самооцінка, самоконтроль).

Доцент кафедри Олена Кривцова опублікувала статтю «Підходи до викладання програмування у педагогічному вузі» у збірнику матеріалівV Міжнародної науково-практичної конференції «Science, society, education: topical issues and development prospects», яка відбулася 12-14 квітня 2020 р. у Харкові. Головною темою доробку є необхідність формування унікальних, сучасних знань, що дозволять майбутнім фахівцям вільно орієнтуватися в інформаційному світі, самостійно опановувати навчальний матеріал та здійснювати контроль, чому в значній мірі сприяє впровадження електронних навчальних посібників в освітній процес.

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *