Фізико-математичний факультет ПНПУ імені В. Г. Короленка активно працює над підвищенням якості математичної освіти

На виконання Указу Президента України від 30 січня 2020 року № 31/2020 «Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні» ПНПУ імені В. Г. Короленка затвердив Концепцію Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка щодо підвищення якості математичної освіти в Полтавській області, на реалізацію положень якої також розроблено план заходів на 2020 рік.

Незважаючи на складні карантинні умови, на фізико-математичному факультеті здійснюється відповідна робота: організація навчального процесу, заходи, що проводяться, співзвучні ідеї підняття математичної освіти у нашому суспільстві на якісно новий рівень.

Перехід на дистанційну форму організації освітнього процесу вніс певні корективи у звичний режим роботи. Проте викладачі та студенти факультету оперативно адаптувалися до нових умов комунікації та ефективно вирішують поточні питання навчання, навчально-методичного забезпечення, готують матеріали для наукових публікацій та участі в конференціях різного рівня, зокрема й студентських, також знаходять час для саморозвитку.

Модель майбутньої діяльності фахівця вибудовується ще в студентські роки. Відтак, формування компетентного сучасного вчителя, готового до нагальних викликів, здатного успішно адаптуватися до нових умов, є пріоритетним завданням університету. Організація дистанційного навчання студентів на освітніх платформах Edmodo, Google Classroom, Moodle та ін. дозволяє студентам безпосередньо на практиці оволодівати всіма можливостями використання платформ для організації навчання математики у майбутній професійній діяльності, підвищувати їх цифрову компетентність, що позитивно вплине на їх конкурентноспроможність на ринку праці.

Сповідуючи ідеї студентоцентризму, викладачі з метою максимального охоплення студентського контингенту використовують можливості та потенціал різних сучасних технологій дистанційного навчання і комунікацій для підтримки постійного контакту зі здобувачами освіти. Освітня платформа та система «зв’язок-зворотний зв’язок» обираються залежно від того, які навчально-виховні та розвивальні цілі й завдання ставляться для конкретної ситуації: робота проводиться з окремими академічними групами, курсом у цілому, чи обговорюються питання в мікрогрупах (поточно-навчальні, засідання проблемних груп, наукових гуртків), чи здійснюються індивідуальні консультації для окремих студентів.

Навчальний контент, наданий викладачами, поточні та контрольні завдання у різних формах, зокрема й тестових, зорієнтовують студентів на оптимальне самостійне і консультативно-самостійне опрацювання програмних питань, розв’язування практичних завдань, підготовку робочих матеріалів та звітної документації з педагогічної практики, розробку і презентування в оф- та онлайн-режимах дидактичних матеріалів і конспектів уроків (чи їх фрагментів) математики.

Як майбутні вчителі студенти переглядають та аналізують уроки з математики, які транслюються на центральних каналах, вивчають досвід українських учителів математики з різних регіонів.

На виконання плану заходів університету щодо підвищення якості математичної освіти в Полтавській області на 2020 рік:

  • проведено перший тур Всеукраїнської олімпіади ПНПУ імені В. Г. Короленка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти з математики для спеціальностей, яким надається особлива підтримка;
  • проведено тренувальні збори до IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики;
  • розроблено електронні освітні ресурси з окремих тем шкільного курсу математики.

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *