Здобувачі вищої освіти за другим (магістерським) рівнем успішно завершили виконання освітньої програми «Економіка»

26 грудня 2022 р. відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка. Під час захисту кваліфікаційних робіт, як і під час складання атестаційного екзамену, який передував цій події, здобувачі продемонстрували належний рівень теоретичної і практичної підготовки за фахом, спроможність до самостійної дослідницької діяльності, підтвердили досягнення програмних компетентностей, що передбачені освітньою програмою «Економіка». Магістранти отримали високі оцінки і позитивні відгуки від членів атестаційної комісії. Представниця стейкхолдерів освітньої програми директор КУ «Агенція місцевого розвитку територіальних громад Полтавського району» Юлія Попова, яка була залучена до складу комісії, зафіксувала оволодіння студентами комплексом професійних компетентностей, які відповідають вимогам сучасного ринку праці.

Колектив фізико-математичного факультету щиро вітає наших випускників з успішним завершенням випускових випробувань!

You may also like...