На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки відбувся міжкафедральний науковий семінар «Просвітницька і виховна діяльність публічних бібліотек України в ХХ столітті»

11 квітня 2023 р. на кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбувся міжкафедральний науковий семінар для наукових керівників та аспірантів «Просвітницька і виховна діяльність публічних бібліотек України в ХХ столітті» із залученням викладачів кафедр початкової освіти, педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна.

Проректор з наукової роботи професор Василь Фазан відзначив суперечності становлення та розвитку просвітницької та виховної діяльності публічних бібліотек України в ХХ столітті, схарактеризував історико-хронологічні критерії визначення часових термінів етапів цього процесу.

Спікер семінару, завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, професор Володимир Мокляк охарактеризував теоретико-методологічні основи та розкрив негативні тенденції становлення та розвитку просвітницької та виховної діяльності публічних бібліотек України в ХХ столітті.

Завідувачка кафедри початкової освіти, докторка педагогічних наук Ольга Федій висвітлила позитивні тенденції у становленні та розвиткові просвітницької та виховної діяльності вітчизняних публічних бібліотек минулого століття, представила ряд маловідомих джерел (архівних справ), які розширюють і поглиблюють історико-педагогічне розуміння становлення просвітницької та виховної діяльності публічних бібліотек досліджуваного періоду.

Професорка Олена Ільченко схарактеризувала чинники становлення та розвитку просвітницької та виховної діяльності публічних бібліотек України у ХХ столітті.

Завідувачка кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна, професорка Олена Жданова-Неділько звернула увагу учасників семінару на важливі закономірності становлення та розвитку просвітницької та виховної діяльності вітчизняних публічних бібліотек минулого століття.

Професорка Леся Петренко увиразнила компонентний склад системи критеріїв із виокремлення етапів становлення та розвитку просвітницької та виховної діяльності публічних бібліотек України у ХХ столітті.

Випускниця 4 курсу аспірантури спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Марія Полякова-Лагода висвітлила практичне значення впровадження програми навчального змістового модуля «Становлення та розвиток просвітницької та виховної діяльності публічних бібліотек України ХХ століття» у навчальний процес закладів вищої та післядипломної освіти, розкрила особливості її апробації та впровадження в бібліотечних закладах України.

В обговоренні взяли участь докторка педагогічних наук Валентина Цина, кандидати педагогічних наук Алла Хоменко, Іван Кравченко, Петро Артюшенко, аспіранти Олександр Зоря, Роман Клязьмін, Анастасія Попелишкіна, Дмитро Білай та ін.

Учасники міжкафедрального наукового семінару визначили перспективні напрями подальших наукових розвідок: створення позитивної мотивації просвітництва та виховання в діяльності публічних бібліотек із урахуванням зарубіжного досвіду організації бібліотечної справи; налагодження просвітницько-виховної співпраці бібліотечних працівників з користувачами публічних бібліотек, громадськістю на засадах використання кращих вітчизняних історико-педагогічних надбань; оновлення змісту та педагогічних технологій підготовки бібліотечних працівників до просвітницької та виховної діяльності.

You may also like...