Магістранти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки пройшли виробничу науково-педагогічну практику у вищій школі

Завершилася виробнича науково-педагогічна практика у вищій школі магістрантів ІI курсу фізико-математичного факультету заочної форми навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (27.09.2021 р. – 5.11.2021 р.), яка проходила на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Майбутні фахівці продемонстрували належний рівень володіння фаховими компетентностями щодо організації та здійснення науково-педагогічної діяльності у вищій школі. Ними було вивчено особливості наукової роботи кафедри загальної педагогіки та андрагогіки й університету в цілому; підготовлено доповіді на Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Трансформації вищої педагогічної освіти: світовий та український контекст», одноосібну публікацію до кафедрального наукового часопису «Дидаскал»; здійснено апробацію результатів кваліфікаційної роботи, а також удосконалено викладацьку майстерність проведення навчальних занять у вищій школі.

При підведенні підсумків виробничої науково-педагогічної практики магістрантами активно обговорювалися питання умов, шляхів і засобів підвищення якості вищої педагогічної освіти в Україні та взаємодетермінованості наукової, методичної й організаційно-виховної діяльності викладача вищої школи.

You may also like...