На кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки відбувся звіт аспірантів ІІІ і IV років навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

14 грудня 2021 р. на засіданні кафедри загальної педагогіки та андрагогіки відбувся звіт аспірантів ІІІ і IV років навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (дистанційно, з застосуванням засобу відеозв’язку Zoom).

Були присутні аспіранти: Дмитро Лобода, Катерина Семенова, Людмила Савенко (наукова керівниця – професорка Лариса Семеновська), Олександр Хижняк, Максим Прилуцький (науковий керівник – професор Павло Хоменко), Віталія Мирошниченко (наукова керівниця – професорка Наталія Сулаєва), Юлія Перебийніс (наукова керівниця – професорка Надія Шиян), Тетяна Бондаренко (науковий керівник – доцент Володимир Мокляк), Наталія Черниш, Алла Кобобел (наукова керівниця – професорка Олена Ільченко), Віталій Шафрановський, Олександр Терещук (науковий керівник – професор Василь Фазан), Марія Полякова-Лагода, Ілля Волик (наукова керівниця – професорка Валентина Цина), Марія Ткаченко (наукова керівниця – доцентка Тетяна Благова).

Здобувачі наукового ступеня «доктор філософії» презентували свої наукові здобутки: публікації у фахових, зарубіжних, а також у виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах; апробаційні праці; познайомили присутніх зі станом написання дисертацій; висвітлили здобутки у практичному впровадженні результатів своїх наукових розвідок.

Проректор з наукової роботи професор Василь Фазан відзначив вчасне виконання освітнього й наукового складника індивідуального плану роботи аспірантів, запропонував затвердити їхні звіти.

Професорка Олена Ільченко закцентувала увагу присутніх на можливості впровадження наукових результатів у ПНПУ імені В. Г. Короленка. Доцент Володимир Мокляк наголосив на можливості проходження попередньої експертизи дисертації на третьому році навчання після складання виробничої викладацької практики (тобто після виконання освітнього складника освітньо-наукової програми). Доцентка Леся Петренко відзначила вагомі здобутки аспірантів і запропонувала затвердити звіти аспірантів.

Професорка Лариса Семеновська, професорка Валентина Цина і доцентка Алла Хоменко підтримали пропозицію, присутні одностайно затвердили звіти і побажали вчасно завершити дисертації.

You may also like...