Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка склали атестаційний екзамен

23 червня 2022 р. студенти 4 курсу заочної форми навчання склали атестаційний екзамен з професійної підготовки за спеціальністю 051 Економіка на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Економіка».

Членами атестаційної екзаменаційної комісії були: завідувач кафедри політекономії, доцент Сергій Степаненко (голова), кандидати економічних наук, доценти Борис Шевченко та Тетяна Непокупна. На екзамені була присутня стейкголдер – кандидатка економічних наук, директорка комунальної установи «Агенція місцевого розвитку територіальних громад Полтавського району» Юлія Попова. Технічним секретарем – старший лаборант кафедри політекономії Олена Годзь.

Атестаційний екзамен для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти проводився в усній формі. Кожний білет екзамену складався з чотирьох компонентів: включав три теоретичні питання із дисциплін професійного циклу підготовки та задачу. Відповіді студентів дозволили атестаційній комісії оцінити рівень сформованості інтегральної компетентності студента-випускника – здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

У цілому, випускники продемонстрували достатній рівень теоретичних знань та практичних вмінь, що свідчить про їхню готовність як до подальшого навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, так і до реалізації себе на ринку праці.

You may also like...