Магістранти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки пройшли виробничу науково-педагогічну практику у вищій школі

Завершилася виробнича науково-педагогічна практика у вищій школі магістрантів ІI курсу фізико-математичного факультету заочної форми навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (26.09.2022 р. – 04.11.2022 р.), яка проходила на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка дистанційно.

Майбутні фахівці продемонстрували належний рівень володіння фаховими компетентностями щодо організації та здійснення науково-педагогічної діяльності у вищій школі. Вони вивчили особливості наукової роботи кафедри загальної педагогіки та андрагогіки й університету в цілому; підготували доповіді на Міжнародну науково-практичну конференцію «Реформування вищої освіти в контексті забезпечення сталого розвитку суспільства», одноосібну публікацію до кафедрального наукового часопису «Дидаскал»; здійснили апробацію результатів кваліфікаційної роботи, а також удосконалили викладацьку майстерність проведення навчальних занять у вищій школі.

Під час підведення підсумків виробничої науково-педагогічної практики магістранти активно обговорювали питання умов, шляхів і засобів підвищення якості вищої педагогічної освіти в Україні та взаємодетермінованості наукової, методичної й організаційно-виховної діяльності викладача вищої школи.

You may also like...