В університеті відбулося вручення диплома доктора філософії випускниці аспірантури Тетяні Бондаренко

5 червня 2023 р. ректорка Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка професорка Марина Гриньова вручила на засіданні Вченої ради Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка диплом доктора філософії випускниці аспірантури Тетяні Бондаренко.

Тетяна Бондаренко – випускниця аспірантури кафедри загальної педагогіки та андрагогіки зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Навчалася за освітньо-науковою програмою «Освітні, педагогічні науки», акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, сертифікат № 654 від 16 жовтня 2020 р. Під науковим керівництвом доктора педагогічних наук, професора Володимира Мокляка підготувала та у разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 44.053.023 Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка успішно захистила дисертацію на тему «Дидактичні умови застосування інтернет-ресурсів в освітньому середовищі закладів загальної середньої освіти».

Тетяна Бондаренко висловила вдячність керівництву університету, науковому керівнику, викладачам кафедр, які здійснюють підготовку докторів філософії, а також колективу кафедри загальної педагогіки та андрагогіки за професіоналізм і всебічну підтримку.

You may also like...