Здобувач вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка взяв участь у тренінгах у рамках проєкту «Людський вимір: ефективне управління за допомогою даних та залучення громад»

Упродовж травня-червня 2023 р. студент першого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка Дмитро Тименко на запрошення стейкголдера ОП Економіка директорки комунальної установи «Агенція місцевого розвитку територіальних громад Полтавського району» Юлії Попової взяв участь у тренінгах у рамках проєкту «Людський вимір: ефективне управління за допомогою даних та залучення громад».

Проєкт реалізовувався за допомоги Міжнародної організації з міграції та фінансової підтримки Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади.

Впровадження активностей проєкту в Полтавській області здійснював виконавчий партнер БО «Світло надії».

Аналіз даних – це знання про об’єкт дослідження шляхом виявлення і вивчення масиву інформації, формулювання висновків для ухвалення зважених рішень на користь територіальної громади. Для аналізу даних використовуються різні інструменти – математичні, статистичні, економетричні.

На тренінгах у рамках проєкту «Людський вимір: ефективне управління за допомогою даних та залучення громад», проведених для фахівців Новоселівської територіальної громади Полтавського району, Машівської, Карлівської, Чутівської територіальних громад Полтавської області та майбутніх фахівці Полтавської міської територіальної громади – випускників магістерської ОП Економіка, йшлося про збір об’єктивної і достовірної інформації, про багатоаспектність аналізу даних, про інструменти аналізу і способи візуалізації даних, про ухвалення зважених рішень на їхній основі.

Тренінги мали прикладний характер – було багато практичних вправ, продуктивних і динамічних обговорень, роботи над помилками.

Отримані знання можна використовувати в роботі структурних підрозділів органів влади територіальних громад для покращення їхнього соціально-економічного розвитку, для підвищення якості надання послуг населенню.

Колектив кафедри політекономії висловлює щиру вдячність стейкхолдерці ОП Економіка, директорці комунальної установи «Агенція місцевого розвитку територіальних громад Полтавського району» Юлії Поповій за долучення студентів до практикоорієнтованих заходів, які сприятимуть реалізації отриманих студентами знань і вмінь у роботі з територіальними громадами, за співпрацю щодо покращення якості освітньої програми «Економіка».

You may also like...