Здобувачі вищої освіти й викладачі університету взяли участь в онлайн MeetUP 011 «Освітні тренди»

19 жовтня 2022 р. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди спільно з Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка та Криворізьким державним педагогічним університетом провів онлайн MeetUP для студентів, магістрантів, аспірантів, гарантів, представників груп забезпечення ОПП і ОНП спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки «Освітні тренди».

Співорганізатором MeetUP став доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В. Г. Короленка Володимир Мокляк.

До заходу долучилися здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти ПНПУ імені В. Г. Короленка Анастасія Кокарєва (науковий керівник – доктор педагогічних наук Леся Петренко) та здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ПНПУ імені В. Г. Короленка Наталія Черниш (науковий керівник – доктор педагогічних наук Олена Ільченко).

Учасники MeetUP під час онлайн-зустрічі з презентуванням стендових доповідей обговорили актуальні проблеми освітніх педагогічних наук, зокрема інтерактивні методи навчання, просвітницьку й мистецьку роботу гуртківців, проблеми громадянської освіти тощо.

Магістрантка й аспірантка ПНПУ імені В. Г. Короленка Анастасія Кокарєва ознайомила присутніх з особливостями впровадження Stem-освіти на уроках інформатики.

Аспірантка ПНПУ імені В. Г. Короленка Наталія Черниш під час виступу окреслила ключові тенденції правової освіти офіцерів у вищих військових навчальних закладах України середини ХХ – початку ХХІ століття.

You may also like...