Відбулася настановча конференція з виробничої педагогічної практики у вищій школі для магістрантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки денної форми навчання

26 лютого 2024 року відбулася настановча конференція з виробничої педагогічної практики у вищій школі для студентів І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки денної форми навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, яка проходить з 26.02.2024 р. до 22.03.2024 р. на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Факультетський керівник, доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Хоменко Алла Василівна ознайомила майбутніх викладачів вищої школи з основними завданнями й змістом практики, особливостями підготовки звітної документації, критеріями оцінювання та формою підсумкового контролю. Також зі студентами-практикантами дистанційно було проведено інструктаж з техніки безпеки та охорони праці.

В ході конференції відбулися індивідуальні консультації магістрантів з керівником практики: здійснено орієнтовне планування навчально-методичної, наукової та виховної діяльності майбутніх викладачів вищої школи. На освітній платформі Google Classroom розміщено всі необхідні навчально-методичні матеріали для студентів-практикантів, визначено терміни подання звітної документації. Під час проведення настановчої конференції магістранти ставили питання, активно обговорювали значення виробничої педагогічної практики у вищій школі для набуття професійної компетентності з обраної спеціал

You may also like...