Завершилися атестаційні екзамени студентів спеціальності 051 Економіка

10 грудня 2020 р. на кафедрі політекономії завершилися атестаційні екзамени, які проводилися у групі Е-61 за спеціальністю 051 Економіка, на здобуття освітнього ступеня «магістр» за освітньо-професійною програмою «Економіка» з додатковою спеціалізацією «Управління територіальними громадами».

Упродовж усього періоду навчання викладачами кафедри проводилася кропітка робота з підготовки висококваліфікованих професіоналів із економіки. Таких, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками. Таких, які здатні вирішувати дослідницькі й управлінські завдання та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, зокрема територіальних громад.

Магістранти проходили виробничі практики зі спеціальності на підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності, у структурних підрозділах місцевих органів виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

Зокрема, па підставі підписаних угод про співробітництво між Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка та Полтавською обласною радою, Полтавською районною радою та іншими організаціями, виробничу практику зі спеціальності магістранти пройшли у відділі інвестиційної діяльності та проєктного менеджменту виконавчого апарату Полтавської обласної ради, у Полтавському обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради, на приватному підприємстві «Джісіеквіпмент», у відділі економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської ради, у Гожулівській сільській раді Полтавського району та ін. Результатом виробничих практик стало закріплення теоретичних знань, отриманих магістрантами під час навчання, набуття й удосконалення ними практичних навичок і вмінь за фахом для прийняття самостійних рішень в умовах конкретної роботи, оволодіння ними сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії.

Результати атестаційного екзамену засвідчили, що магістранти володіють теоретичними знаннями з економіки розвитку регіонів, практичними навичками управління територіальними громадами. Вони здатні комплексно вирішувати економічні проблеми і приймати ефективні відповідальні управлінські рішення у межах своїх професійних компетенцій, адже у стінах університету підготовлено висококваліфікованих майбутніх керівників та конкурентоспроможних професіоналів у сфері економіки й управління, які уповні відповідають рівню освіти «Магістр з економіки» та можуть реалізовувати себе на ринку праці.

Зовнішні стейкхолдери – підписанти освітньої програми та інші роботодавці отримають нових, конкурентоспроможних, фахівців з ефективності господарської діяльності територіальних громад.

Екзаменаційна комісія працювала в режимі Zoom-конференції.

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *