Аспіранти першого й другого року навчання прозвітувалися на засіданні кафедри загальної педагогіки та андрагогіки

23 грудня 2020 р. відбулося засідання кафедри загальної педагогіки та андрагогіки у режимі відеоконференції Zoom. На порядку денному – звіти аспірантів першого й другого року навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Здобувачі презентували свій науковий доробок, проінформували про координацію тем наукових досліджень у Міжвідомчій раді з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології Національної академії педагогічних наук України, висвітлили стан підготовки розділів дисертації, доповіли про публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science, Index Copernicus тощо, фахових журналах, збірниках матеріалів конференцій різного рівня. Суттєвий науковий доробок представили Дмитро Лобода, Катерина Семенова (науковий керівник – професор Лариса Семеновська), Наталія Черниш (науковий керівник – професор Олена Ільченко), Віталій Шафрановський (науковий керівник – професор Василь Фазан), Марія Полякова-Лагода (науковий керівник – професор Валентина Цина), Артур Гобозашвілі, Олена Павленко (науковий керівник – доцент Володимир Мокляк), Олександр Москаленко, Владислав Одокієнко (науковий керівник – доцент Леся Петренко), Олександр Хижняк (науковий керівник – професор Павло Хоменко), Юлія Перебийніс (науковий керівник – професор Надія Шиян), Леонід Головач (науковий керівник – доцент Андрій Ткаченко), Марія Ткаченко (науковий керівник – доцент Тетяна Благова).

Звіт відбувся у формі наукової дискусії, викладачі кафедри відзначили сумлінну роботу аспірантів як над опануванням освітніх компонентів освітньо-наукової програми, так і над виконанням наукового складника – підготовки дисертації. Інтерес у присутніх на онлайн-засіданні викликала інформація про те, що аспіранти пройшли наукові стажування за кордоном (зокрема, Дмитро Лобода має сертифікат на стажування загальним обсягом 180 год. у Katowice School of Technology, Poland з 25 червня 2020 р. по 4 жовтня 2020 р.).

Рішення проведеного засідання кафедри загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В. Г. Короленка – затвердити звіти аспірантів – схвалено одноголосно.

You may also like...