В університеті відбулася настановча конференція з «Навчальної практики зі STEM-технологій в освіті»

3 квітня 2023 р. з застосуванням програмного забезпечення Zoom проведено настановчу конференцію з «Навчальної практики зі STEM-технологій в освіті» для магістрантів денної форми навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітньо-професійної програми «Теорія і практика STEM-освіти». Магістранти ознайомилися з робочою програмою, завданнями практики, вимогами до звітної документації. Метою практики є підготовка магістрантів до професійної діяльності з впровадження STEM-технологій в освіту; актуалізація теоретичних знань із психолого-педагогічних дисциплін; застосування їх у власній педагогічній діяльності для вивчення специфіки впровадження технологій STEM в освітній процес; формування компетентностей виконання самостійної педагогічної роботи.

Також магістранти відвідали базу практики – Полтавський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради, познайомилися з матеріально-технічною базою.

Майбутнім фахівцям зі STEM-освіти репрезентували специфіку роботи гуртків «Робототехніка» (керівник – Оксана Передерій) і «Юні радіоаматори» (керівник – Дмитро Денисюк).

Зичимо успіхів магістрантам кафедри загальної педагогіки та андрагогіки в опануванні і впровадженні в освітню практику сучасного тренду – STEM-технологій!

You may also like...