Засідання робочої групи з розроблення освітньої програми «Теорія і практика STEM-освіти»

30 червня 2022 р. з використанням сервісу відеоконференцій Zoom відбулася зустріч робочої групи з розроблення освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки «Теорія і практика STEM-освіти» зі стейкголдерами.

На зустрічі були присутні: члени робочої групи (гарант – доктор педагогічних наук Володимир Мокляк, докторка педагогічних наук Леся Петренко, кандидатка педагогічних наук Алла Хоменко, кандидат фізико-математичних наук Олег Саєнко, кандидатка історичних наук Тамара Лахач, здобувачка ступеня магістра Євгенія Дорошенко, здобувач ступеня магістра Олександр Чабан) і зовнішні стейкголдери (докторка педагогічних наук Анна Боярська-Хоменко, докторка педагогічних наук Наталія Кононец, директорка комунального закладу «Міжшкільний ресурсний центр Полтавської міської ради» Олена Цимбалюк, директор Полтавського спортивного ліцею Полтавської обласної ради Олег Сич).

Гарант освітньої програми Володимир Мокляк проаналізував особливості новоствореної освітньої програми, презентував затверджений навчальний план, закцентував увагу на тому, що в Україні це перша освітня програма підготовки фахівців зі STEM-освіти.

Наталія Кононец наголосила на важливості в сучасних умовах якісної цифровізації освітнього простору будь-яких закладів освіти, необхідності підготовки фахівців зі STEM-освіти задля ефективного впровадження інноваційних педагогічних технологій.

Олександр Чабан, який працює декілька років поспіль у галузі STEM-технологій, схвально висловився про запровадження в рідному університеті сучасної освітньої програми. Це допомагає закладу вищої освіти іти в ногу з часом і бути кокурентоздатним на регіональному й республіканському рівнях.

Олена Цимбалюк відзначила інноваційність освітньої програми, окреслила шляхи співпраці випускової кафедри загальної педагогіки та андрагогіки й Міжшкільного ресурсного центру. Директорка зазначила, що майбутнє – за STEM-технологіями.

Нові напрями співпраці між кафедрою освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди й кафедрою загальної педагогіки та андрагогіки вимальовуються за рахунок реалізації нової освітньої програми, переконана Анна Боярська-Хоменко. STEM-технології консолідують і об’єднають науковців.

Олег Саєнко, Євгенія Дорошенко, Алла Хоменко, Леся Петренко, Тамара Лахач, Олег Сич відзначили STEM-освіту як сучасний педагогічний тренд. Безумовно, реалізація освітньо-професійної програми потребує значних зусиль, але беззаперечна затребуваність фахівців у галузі STEM, сприятливе освітньо-наукове середовище університету, підтримка адміністрації уможливлюють виконання всіх умов для якісного втілення в життя нової ідеї.

You may also like...