Здобутки викладачів кафедри загальної педагогіки та андрагогіки з удосконалення компетентностей у галузі STEM—освіти

Відкриття нової і перспективної освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Теорія і практика STEMосвіти» (за підтримки ректорки університету професорки Марини Гриньової) на базі кафедри загальної педагогіки та андрагогіки фізико-математичного факультету є першою освітньою програмою підготовки фахівців зі STEM-освіти в Україні, що передбачає вдосконалення практичних умінь та ефективного професійного розвитку викладачів в умовах STEM-освіти.

29 червня 2022 р. докторка педагогічних наук Леся Петренко взяла участь в онлайн-тренінгу щодо можливостей використання платформи YouTube в освітньому процесі.

Під час тренінгу було представлено головні функції та принципи роботи YouTube, а також переваги застосування для онлайн-викладання. Розкрито основи роботи з платформою, пошук навчального матеріалу в YouTube, використання YouTube для синхронного та асинхронного онлайн-викладання, особливості інтеграції платформи до освітнього процесу. Удосконалена професійна компетентність (цифровий компонент) в обсязі 2 академічні години (0,07 кредити ECTS).

Захід відбувся в межах співпраці Google Україна та Міністерства освіти і науки України і є важливим в сучасних умовах якісної цифровізації освітнього простору закладів освіти та необхідності підготовки фахівців зі STEM-освіти задля ефективного впровадження інноваційних педагогічних технологій.

You may also like...