Засідання робочої групи з оновлення освітньої програми «Середня освіта (Фізика)» здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

20 травня 2022 р. відбулося чергове засідання робочої групи з оновлення освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізика)» спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика) здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

В онлайн-засіданні взяли участь гарант освітньої програми, доцент кафедри загальної фізики і математики Григорій Кузьменко та члени робочої групи: кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики і математики Олексій Хорольський; кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри загальної фізики і математики Олег Саєнко; заступниця директора з навчально-виховної роботи Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 37 Полтавської міської ради Полтавської області Валентина Артюшенко; здобувачі освіти Валерія Солодовник та Володимир Ілляшенко. В якості внутрішнього стейкголдера доєдналась докторка педагогічних наук, професорка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Лариса Семеновська, Голтвяниця О., директор ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради, голова ГО «Міська асоціація керівників закладів освіти «Співдружність»; Сорока Д., вчитель фізики і математики Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 Полтавської міської ради Полтавської області, випускник освітньої програми 2021 року.

Гарант освітньої програми Григорій Кузьменко у своєму виступі зазначив, що досвід реалізації освітньої програми «Середня освіта (Фізика)» підтверджує можливість досягнення програмних результатів навчання на основі запланованих у програмі освітніх компонентів. У ході опитувань здобувачі вищої освіти та зовнішні стейкголдери в цілому схвально оцінюють освітню програму. Разом з тим розвиток освітньої галузі зумовлює потребу в удосконаленні освітньої програми. Учасники засідання розглянули уточнення окремих формулювань загальних і фахових компетентностей та результатів навчання, зміни до переліку освітніх компонентів, зокрема посилення предметної підготовки з фізики, зокрема її експериментальної складової. За результатами обговорення було ухвалилено рішення про внесення відповідних змін до проєкту освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізика)» і його оприлюднення на сайті кафедри загальної фізики і математики.

You may also like...