Відбулася онлайн-зустріч розробників ОНП підготовки докторів філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки зі стейкголдерами

4 травня 2022 р. у режимі відеоконференції відбулася онлайн-зустріч розробників ОНП підготовки докторів філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки зі стейкголдерами щодо обговорення проєкту освітньо-наукової програми на 2022–2023 н. р.

Гарантка ОНП «Освітні, педагогічні науки», докторка педагогічних наук, професорка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Лариса Семеновська представила проєкт ОНП, звернула увагу стейкголдерів на специфіку підготовки докторів філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, підкреслила галузеві та регіональні особливості освітньо-наукової програми, наголосила на важливості дотримання вимог академічної доброчесності та представила результати моніторингу якості освіти. 

Завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, доктор педагогічних наук Володимир Мокляк розкрив процесуальні особливості реалізації освітньо-наукової програми в умовах воєнного часу, звернув увагу на питання доступності ОНП та процедуру проведення контрольних заходів.

Проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор Василь Фазан висвітлив сучасні можливості щодо участі здобувачів у міжнародних проєктах та грантах, інноваційні шляхи диверсифікації неформальної освіти аспірантів, актуальні напрями розширення співробітництва з науковими установами та випускниками ОНП.

В обговоренні ОНП взяли участь такі науковці: 

завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти  Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Мирослава Вовк;   

доктор педагогічних наук, професор, декан факультету гуманітарної та економічної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» Світлана Саяпіна;

доктор філософських наук, доцент, заступник директора з науково-дослідної роботи та міжнародного співробітництва Полтавської академії неперервної освіти  імені М. В. Остроградського Сергій Клепко;

кандидат педагогічних наук, директор Київського індустріального коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури Світлана Кікто.

Стейкхолдери висловили пропозиції щодо стратегічних перспектив удосконалення змісту освітньо-наукової програми та шляхів її реалізації. Прозвучали рекомендації стосовно розширення  гуманістичного та регіонального контекстів, урізноманітнення тематики дисертацій з метою обґрунтування теоретичних і практичних засад «педагогіки миру», фундаменталізації універсальної дослідницької підготовки здобувачів ступеня доктора філософії в умовах змішаного навчання.

Участь в обговоренні взяла здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Яна Демус. Учасники зустрічі схвалили представлений проєкт ОНП та надали рекомендації до її опублікування.

Щиро дякуємо шановним стейкголдерам за творчу співпрацю, зацікавленість і конструктивні пропозиції.

You may also like...