Засідання робочої групи з оновлення освітньої програми «Середня освіта (Фізика та астрономія)» здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

27 червня 2023 р. відбулося чергове засідання робочої групи з оновлення освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізика та астрономія)» спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія) здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

В онлайн-засіданні взяли участь гарант освітньої програми, доцент кафедри загальної фізики і математики Григорій Кузьменко та члени робочої групи: кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики і математики Олексій Хорольський; кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри загальної фізики і математики Олег Саєнко; заступниця директора з навчально-виховної роботи Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 37 Полтавської міської ради Полтавської області Валентина Артюшенко; здобувачки освіти Аліна Дзюба та Крістіна Ващенко. Окрім членів робочої групи до обговорення були запрошені члени академічної спільноти та випускники освітньої програми, що працюють за фахом. Зокрема, свою позитивну думку щодо реалізації та напрямків оновлення освітньої програми висловили докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри природничих наук з методиками навчання Рівненського державного гуманітарного університету Наталія Грицай та випускник ОП, вчитель фізики і математики Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 38 Полтавської міської ради Полтавської області Денис Сорока.

Гарант освітньої програми Григорій Кузьменко у своєму виступі зазначив, що досвід передніх років реалізації освітньої програми підтверджує можливість досягнення програмних результатів навчання на основі запланованих у програмі освітніх компонентів. При цьому здобувачі вищої освіти та зовнішні стейкголдери в цілому схвально оцінюють освітню програму у ході відповідних опитувань. Зрештою він зосередив увагу присутніх на тому, шо освітню програму було оновлено відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки від 11.11.2022 № 1006 «Деякі питання розміщення державного (регіонального) замовлення, поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей), спеціалізацій та присвоєння професійних кваліфікацій педагогічних працівників закладами фахової передвищої, вищої освіти». Так, у відповідності до оновленої наказом назви предметної спеціальності змінено назву ОП з «Середня освіта (Фізика)» на «Середня освіта (Фізика та астрономія)». В результаті обговорення було вирішено запровадити ОК для предметної й методичної підготовки з астрономії, а також, згідно з вимогами наказу, розроблено систему ОК для підготовки за кваліфікацією викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти. Проєкт освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізика та астрономія)», у якому відображено зазначені зміни, був оприлюднений на сайті кафедри загальної фізики і математики і отримав схвальні відгуки стейкхолдерів. Рецензенти вважають, що зазначений варіант освітньо-професійної програми заслуговує рекомендації до впровадження в освітній процес.

You may also like...