На фізико-математичному факультеті відбулися захисти кваліфікаційних робіт

Протягом 20-30 грудня 2021 року на фізико-математичному факультеті тривала атестація здобувачів освітнього ступеня магістр. Однією з форм атестації освітніми програмами визначено захист кваліфікаційної роботи.

Захист кваліфікаційних робіт студентами другого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання проводився в аудиторіях факультету, оснащених мультимедійною технікою. Екзаменаційні комісії, до складу яких увійшли як викладачі факультету, так і зовнішні стейкхолдери, відзначили актуальність тематики робіт, практичне значення отриманих результатів. Результати досліджень пройшли експериментальну перевірку, апробацію на конференціях різних рівнів. Більшість магістрантів мають публікації за матеріалами дослідження.

Екзаменаційні комісії відзначила високий рівень підготовки студентів, вміння аналізувати матеріал, розв’язувати проблемні завдання та робити висновки.Колектив фізико-математичного факультету вітає студентів з успішним захистом магістерських кваліфікаційних робіт!

Бажаємо, щоб знання та досвід, накопичені під час навчання в університеті, допомогли навчати підростаюче покоління!You may also like...