Відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Аліни Рябокінь

9 січня 2022 р. у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 44.053.017 з розгляду дисертації Аліни Рябокінь на тему «Розвиток римо-ірландських традицій у європейській системі освіти Середньовіччя», подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 44.053.017 затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1384 від 16.12.2021 р.

Голова ради – докторка педагогічних наук, професорка Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Любов Кравченко.

Рецензенти: докторка педагогічних наук, професорка Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Лариса Семеновська; докторка педагогічних наук, професорка Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Олена Ільченко.

Опоненти: доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ) Леонід Ваховський;

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Олександр Лавріненко.

Засідання відбулося дистанційно з використанням сервісу відеотелефонного зв’язку Zoom.

Робота виконана в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Володимир Мокляк.

На захисті відбулася цікава наукова дискусія, члени разової спеціалізованої вченої ради одностайно підтримали дисертантку.

Щиро вітаємо здобувачку і її наукового керівника з успішним захистом, бажаємо подальших успіхів і багато нових перемог!

You may also like...