Викладачі, стейкголдери і студенти обговорили освітню програму з фахової підготовки економістів

14 квітня 2021 р. у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка відбулося онлайн-засідання робочої групи зі створення / оновлення освітньо-професійної програми «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка. У зустрічі взяли участь викладачі кафедри політекономії, стейкголдери і студенти-здобувачі вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка».

Гарант освітньої програми та керівник робочої групи, завідувач кафедри політекономії Сергій Степаненко презентував учасникам зібрання проєкт освітньо-професійної програми «Економіка» 2021 року.

Зі своїми пропозиціями щодо переліку освітніх компонентів, професійних компетенцій та результатів навчання виступили зовнішні стейкголдери:  директор комунальної установи «Агенція місцевого розвитку територіальних громад Полтавського району» Юлія Попова, генеральний директор Регіонального фонду підтримки підприємництва по Полтавській області Ніна Кузьменко і директор ТОВ «АГРОКОН СЕРВІС» Сергій Гермашевський.

Активну участь в обговоренні проєкту освітньої програми взяли члени робочої групи, студентки третього курсу Анастасія Щербина та Віта Сухорада.

Роботодавці та студенти зауважили, що освітньо-професійна програма «Економіка» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти надає всі можливості для якісної підготовки кваліфікованих фахівців з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, уміннями та прикладними навичками виявлення і вирішення соціально-економічних проблем на місцевому, національному і міжнародному рівні, здатністю приймати ефективні відповідальні управлінські рішення.

You may also like...