Науково-педагогічне стажування викладачів кафедри політекономії «Розвиток системи навчання майбутніх економістів: теорія та практика країн ЄС»

Доценти кафедри політекономії Тетяна Непокупна та Борис Шевченко з 15 лютого по 26 березня 2021 року пройшли науково-педагогічне стажування «Розвиток системи навчання майбутніх економістів: теорія та практика країн ЄС». Стажування проходило дистанційно в Інституті освітнього і професійного розвитку (м. Будапешт, Угорщина) за підтримки Асоціації міжнародного освітнього та наукового співробітництва.

Науково-педагогічне стажування проходило за такими напрямами: роль інтерактивних методів навчання в формуванні професійної компетенції (35 год.); загальні підходи використання інформаційних технологій у викладанні навчальних дисциплін (30 год.); особливості технології дистанційного навчання студентів в умовах карантину (6 год.); досвід найвідоміших європейських викладачів як модель для заохочення студентів (10 год.); особливості застосування сучасних методик під час дистанційного навчання студентів-економістів (35 год.); Україна у контексті формування єдиного європейського освітнього простору (18 год.); проєктно орієнтоване навчання в системі підготовки майбутнього фахівця-економіста (10 год.); європейська методика викладання (20 год.).

Також викладачі взяли участь у семінарі-тренінгу, в індивідуальній консультативній роботі та працювали над науково-методичними доповідями (16 год.). Разом – 180 год. (6 кредитів).

Результатами стажування є підвищення кваліфікації, розширення, поглиблення і вдосконалення професійних компетенцій; ознайомлення з досвідом організації навчального процесу та застосуванням інноваційних технологій реалізації змісту навчання економічних дисциплін в університетах Європейського Союзу.

Підсумком науково-педагогічного стажування стало написання викладачами індивідуальних підсумкових робіт. Успішне проходження стажування засвідчили відповідні сертифікати.

You may also like...