Участь викладачів кафедри загальної педагогіки та андрагогіки у реалізації наукового складника програм підготовки докторів філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Володимир Мокляк 14 квітня 2021 р. взяв участь у роботі спеціалізованої вченої ради ДФ 26.001.096 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.

На засіданні обговорювалася дисертація Олександра Деркача «Система забезпечення якості університетської освіти в умовах автономізації університетів у Польщі», подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 01 Освіта/Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка Алла Марушкевич. У науковій дискусії також взяли участь провідні вчені за фахом: доктор педагогічних наук, професор Надія Чернуха, доктор педагогічних наук, професор Ірина Зварич, доктор педагогічних наук, професор Надія Кузьменко, кандидат педагогічних наук, доцент Наталія Кошечко.

You may also like...