Викладачі кафедри політекономії доценти Тетяна Непокупна та Борис Шевченко пройшли підвищення кваліфікації

Викладачі кафедри політекономії доценти Тетяна Непокупна та Борис Шевченко пройшли підвищення кваліфікації яке відбулось під час успішного завершення Сертифікаційної освітньої програми «Імплементація інноваційних підходів до викладання у вищій школі в контексті сучасних викликів», яка була реалізована в рамках проєкту Європейського Союзу Erasmus+ KA2 «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання» / «University teachers’ certification centres: innovative approach to promotion teaching excellence», реєстраційний номер 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.

Метою сертифікаційної освітньої програми є підвищення рівня здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми фахівцями ЗВО, що передбачає застосування новітніх теорій та інноваційних підходів до викладання в контексті сучасних викликів.

Отримані викладачами сертифікати свідчать про успішне опанування ними знань з тем навчальної програми і досягнення програмних компетентностей та результатів навчання.

You may also like...