Доктор педагогічних наук Леся Петренко – учасниця тренінгу «Інноваційні освітні технології та інтернет-сервіси як ефективний метод навчання на уроках»

Відкриття нової і перспективної освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Теорія і практика STEMосвіти» на базі кафедри загальної педагогіки та андрагогіки фізико-математичного факультету пов’язане з тим, що на сьогодні існує недостатня кількість викладачів і вчителів, які мають кваліфікацію для навчання з цих предметів.

Ключовими питаннями в розбудові STEM-освіти є надійна цільова підтримка ефективної професійної підготовки STEM-педагогів, розроблення високоякісних стандартів у STEM-галузях, установлення пріоритету для розвитку STEMорієнтованих проєктів, програм і навчальних планів.

1–2 липня 2022 року докторка педагогічних наук Леся Петренко взяла участь у Всеукраїнській практичній конференції «Актуальний інструментарій сучасного педагога», зокрема у тренінгу «Інноваційні освітні технології та інтернет-сервіси як ефективний метод навчання на уроках» при Київському інституті післядипломної освіти педагогічних працівників. 

Під час конференції учасників було ознайомлено з найсучаснішими та ефективнішими технологіями дистанційного навчання, відзначено, що сучасні вчителі та викладачі повинні володіти різноманітними освітніми технологіями для створення ефективних та дієвих освітніх систем у закладах освіти, в основі якої лежать специфічні для певного типу освітнього середовища прийоми та технології реалізації освітнього процесу, що концептуально об’єднані пріоритетними освітніми цілями та поєднані між собою завданнями, змістом, формами та методами впровадження.

You may also like...