Викладачі і студенти університету – учасники проєкту Британської Ради

У сучасних умовах розвиток суспільства безпосередньо залежить від накопичення і впровадження людського капіталу. Молоді люди з їх освітою, соціокультурним і духовним рівнем, кваліфікацією, професійним досвідом часто визначають можливості та межі необхідних змін соціуму. З огляду на це ініціювання та реалізація проєктів соціальної дії є своєрідними інвестиціями в людський капітал, спрямованими на сприяння місцевому та регіональному розвитку.

7-10 жовтня 2021 року викладачі Полтавського національного університету імені В.Г. Короленка – завідувач кафедри політекономії Сергій Степаненко, доцент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Андрій Петрушов, а також студенти спеціальностей 016 Спеціальна освіта та 051 Економіка взяли участь у реалізації проєкту «Музейна квест-майстерня для молоді з інвалідністю» у рамках програми «Активні громадяни» Британської Ради (British Council) в Україні.

Організатор проєкту – ГО «Клуб економістів» в особі Ніни Кузьменко, яка є зовнішнім стейкголдером освітньо-професійних програм «Економіка» для підготовки бакалаврів та магістрів у нашому університеті. До слова, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка як організація-партнер в особі Сергія Степаненка надавав організаційну, науково-консультаційну та методичну підтримку проєкту. Організаційну підтримку проєкту також забезпечували: ГО «Спілка жінок Полтавщини», ГО «Рівновага-плюс», Полтавська загальноосвітня школа-інтернат для глухих дітей.

Унікальність проєкту соціальної дії «Музейна квест-майстерня для молоді з інвалідністю» полягала у тому, що він був спрямований, з одного боку, на розвиток культури взаємин та взаєморозуміння серед учнівської, студентської молоді та молодих людей з інвалідністю (зокрема, глухих), включаючи спільну діяльність в команді у неформальній ситуації, а з іншого – на сприяння процесу інтеграції глухих дітей у соціум, руйнування бар’єрів та формування адекватного ставлення в суспільстві до молоді з інвалідністю на засадах рівності та рівних можливостей.

У рамках проєкту 07 та 08 жовтня 2021 р. на базі Центральної міської бібліотеки були проведені майстер-класи «Мистецтво комунікації: правила жестової мови» та «Майстерня: творимо квест разом!». Учасники (глухі діти та молоді люди, які чують) разом із сурдопедагогом навчались взаємодіяти мовою жестів, організовувати спільну діяльність, співтворити…

10 жовтня 2021 р. в Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського відбувся музейний квест для глухих дітей та молоді, яка чує. Участь у музейному квесті – це гра, пошук, дослідження, а ще – робота в команді й неодмінне переживання кожною молодою людиною ситуацій успіху! У ході виконання завдань квесту команди, які включали представників обох груп молоді, демонстрували креативність, самостійність, уміння налагоджувати комунікацію, бажання включатись у різноманітну спільну діяльність. Під час квесту учасники вчились орієнтуватись на території, спільно розв’язувати заплутані завдання, проводити екскурсії з використанням жестової мови.

На думку організаторів та учасників, квест-проєкт поліпшив взаємосприйняття та взаєморозуміння серед різних груп  молоді, створив умови для подальшої плідної взаємодії, інтеграції молодих людей з інвалідністю до соціально-економічного та соціокультурного середовища. Для учасників, які чують, залученість до спільної взаємодії дала можливість сформувати та посилити адекватне та доброзичливе ставлення до молодих людей з інвалідністю, подолати стереотипи, сформувати нові моделі взаємин. Для глухих дітей комунікація з дітьми, які чують, стала додатковим чинником соціалізації, безбар’єрного транзиту з мікросоціуму глухих до макросоціуму тих, хто чують. Таким чином, реалізація проєкту забезпечила налагодження комунікації між закритою субкультурою глухих і культурою людей зі слухом, посприяла формуванню нової моделі взаємин між глухими дітьми та молоддю, яка чує.

You may also like...