Леся Петренко отримала свідоцтво про реєстрацію авторського права на монографію «Григорій Ващенко: духовно-моральне виховання та освіта української молоді»

Доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Леся Петренко отримала свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 105266 – монографію «Григорій Ващенко: духовно-моральне виховання та освіта української молоді».

У монографії здійснено теоретичне обґрунтування духовно-морального виховання й освіти української молоді у спадщині однієї з найвизначніших постатей в історії національної педагогіки – Григорія Григоровича Ващенка (1878–1967 рр.) – професора, видатного українського педагога, науковця, громадського діяча, письменника, ім’я якого було незаслужено виключено з наукового обігу.

У монографії систематизовано передумови та чинники формування духовно-моральної спадщини педагога. Розкрито погляди педагога на зміст виховання та освіту як національно-соціальний феномен, акцентовано увагу на творчому розмаїтті спадщини Г. Г. Ващенка, яка характеризується «європейською глибокодумністю», українським патріотизмом, національною спрямованістю. Обґрунтовано періодизацію науково-педагогічної діяльності вченого, виділено закономірності та суперечності, тенденції та особливості. Доведено, що духовність і мораль є основою формування виховного ідеалу, головним гаслом якого – є служіння Богові й Батьківщині.

Видання адресоване науковцям, докторантам, аспірантам, викладачам, учителям, студентам і магістрантам закладів вищої освіти різних рівнів акредитації.

You may also like...