Відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Дмитра Лободи

20 січня 2022 р. у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка відбулося засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 44.053.016, створеної відповідно до наказу МОН України від 16 грудня 2021 р. № 1384 «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України». На платформі Zoom відбувся публічний захист дисертації Дмитра Лободи «Виховання “ідеального правителя” у філософсько-педагогічній спадщині мислителів європейського Відродження XIV – XVI століть» на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки.

Науковий керівник – докторка педагогічних наук, професорка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Лариса Семеновська.

Голова спеціалізованої вченої ради –доктор педагогічних наук, завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Володимир Мокляк.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Олександр Лавріненко; докторка педагогічних наук, професорка кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради Віталія Примакова.

Рецензенти: доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Василь Фазан; докторка педагогічних наук, доцентка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Леся Петренко.

Вітаємо аспіранта Дмитра Лободу і наукового керівника Ларису Семеновську з успішним захистом, бажаємо нових творчих звершень і подальшого професійного зростання.

You may also like...