Відбувся методологічний семінар «Реалізація наукової складової освітньо-наукової програми “Освітні, педагогічні науки”»

9 жовтня 2020 р. у режимі відеоконференції Zoom відбувся традиційний методологічний семінар викладачів, наукових керівників, здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня «Особливості реалізації освітньо-наукової програми “Освітні, педагогічні науки”».

Завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, доктор педагогічних наук Володимир Мокляк звернув увагу на питання доступності ОНП та визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти, висвітлив специфіку підготовки наукових проєктів дисертаційних робіт та процедури проведення контрольних заходів.

Гарант освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки», доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Лариса Семеновська розкрила цілі й особливості ОНП, визначила її галузевий і регіональний контексти, окреслила тенденції розвитку спеціальності та ринку праці.

На засіданні також виступили доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, декан природничого факультету Марина Гриньова; доктор педагогічних наук, завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Олена Жданова-Неділько; доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Василь Фазан; доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Андрій Ткаченко; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії Наталія Год та ін.

На науковому зібранні піднімалися важливі питання визначення методологічних засад і обґрунтування категоріально-понятійного апарату історико-педагогічного дослідження, особливостей використання системи загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, специфіки опрацювання наративних практик і архівних джерел, структурування дослідницького матеріалу, здійснення процедури впровадження результатів наукової роботи тощо.

Участь в обговоренні взяли здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти: Артем Іноземцев, Людмила Савенко, Тетяна Бондаренко, Наталія Черниш та ін.

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *