Відбулося засідання підкомісії з методичної діяльності науково-методичної комісії вченої ради ПНПУ імені В. Г. Короленка

14 червня 2022 р. відбулося засідання підкомісії з методичної діяльності науково-методичної комісії вченої ради Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. До обговорення актуальних питань долучилися також перший проректор Олексій Гура та проректор з наукової роботи Василь Фазан.

Засідання розпочалося зі вступного слова голови підкомісії Любові Черкаської, яка вказала на необхідність посилення уваги до організації і забезпечення методичної та організаційної роботи викладачів університету. Суголосну позицію озвучив і Олексій Гура, відзначивши особливе значення методичної роботи науково-педагогічних працівників задля якісної підготовки здобувачів вищої освіти саме у педагогічному ЗВО. З метою унормування цих видів діяльності викладачів було розроблено проєкт Положення про формування річного рейтингу науково-педагогічних працівників та кафедр за результатами методичної та організаційної роботи, який і був винесений на обговорення підкомісії. Положення регламентує діяльність Університету у галузі оцінювання, порівняння та заохочення діяльності науково-педагогічних працівників та кафедр університету. Рейтингове оцінювання методичної та організаційної діяльності викладачів і кафедр має на меті підвищення професійного рівня й стимулювання активності викладачів у відповідних видах роботи, посилення їхньої мотивації, підтримку інтелектуально-творчих ініціатив задля інноваційного розвитку університету і підвищення якості надання освітніх послуг. Проєкт з урахуванням окремих зауважень та рекомендацій був погоджений членами підкомісії і рекомендований до розгляду вченою радою університету.

Жваву дискусію викликав проєкт силабуса освітнього компонента. Структура силабуса, його змістове наповнення, повнота відображення основних складових навчального процесу, урахування специфіки конкретних освітніх компонентів стали предметом обговорення членів підкомісії. Аргументовану позицію обстоювали професорка Світлана Семенко, доцентки Олена Бороденко та Ольга Орлова. Проректор з наукової роботи Василь Фазан і начальник навчально-методичного відділу Дмитро Лобода схвально висловилися щодо упровадження нового силабуса в навчальний процес в ПНПУ імені В. Г. Короленка, відзначивши його змістову і формальну збалансованість, ергономічність, зовнішню привабливість для здобувачів вищої освіти.

You may also like...