В університеті відбувся звіт аспірантів ІІІ і IV років навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

7 червня 2022 р. з використанням сервісу відеоконференцій Zoom на засіданні кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка прозвітувалися аспіранти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки: ІІІ рік навчання – Марія Полякова-Лагода (наукова керівниця – професорка Валентина Цина), Юлія Перебийніс (наукова керівниця – професорка Надія Шиян), Катерина Семенова (наукова керівниця – професорка Лариса Семеновська), Олександр Хижняк (науковий керівник – професор Павло Хоменко), Наталія Черниш (наукова керівниця – професорка Олена Ільченко), Віталій Шафрановський (науковий керівник – професор Василь Фазан); IV рік навчання – Тетяна Бондаренко (науковий керівник – доцент Володимир Мокляк), Ілля Волик (наукова керівниця – професорка Валентина Цина), Алла Кобобел (наукова керівниця – професорка Олена Ільченко), Віталія Мирошниченко (наукова керівниця – професорка Наталія Сулаєва), Максим Прилуцький (науковий керівник – професор Павло Хоменко), Людмила Савенко (наукова керівниця – професорка Лариса Семеновська), Олександр Терещук (науковий керівник – професор Василь Фазан).

Здобувачі наукового ступеня «доктор філософії» представили свої наукові доробки: висвітлили стан роботи над дисертацією, репрезентували публікації у вітчизняних фахових, закордонних періодичних виданнях, журналах, які входять до визнаних наукометричних баз даних, апробаційного характеру.

Жваву дискусію викликало «Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка», затверджене Вченою Радою Університету 30 травня 2022 р. і введене в дію 1 червня 2022 р. Аспірантів зацікавили вимоги до публікацій, порядок організації публічної презентації здобувачем вищої освіти ступеня доктора філософії наукових результатів дисертації та її обговорення, особливості утворення разових спеціалізованих вчених рад, організація процедури захисту дисертації. Викладачі наголосили на дотриманні принципів академічної доброчесності під час атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

Проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, доктор теологічних наук, професор Василь Фазан подякував аспірантам за їхні старання і наголосив на особливій важливості наукової роботи саме зараз, у час, складний для країни і всіх нас.

Рішення затвердити звіти аспірантів ухвалили одноголосно.

You may also like...