Магістранти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки прозвітувалися на засіданні кафедри загальної педагогіки та андрагогіки

21 червня 2022 р. з використанням сервісу відеоконференцій Zoom відбулося чергове засідання кафедри загальної педагогіки та андрагогіки. Одне з питань порядку денного – звіт магістрантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки про роботу над кваліфікаційними роботами.

Свої звіти представили Євгенія Дорошенко (тема роботи: «Підготовка майбутніх учителів до організації і здійснення інклюзивної освіти», наукова керівниця – професорка Валентина Цина), Тетяна Панасенко (тема роботи: «Формування та розвиток духовності майбутнього викладача у процесі професійної підготовки у сучасному закладі вищої освіти», наукова керівниця – доцентка Леся Петренко), Олена Петращук (тема роботи: «Умови ефективного впровадження інклюзивної освіти в закладах загальної середньої освіти», наукова керівниця – професорка Валентина Цина).

Присутні на засіданні викладачі кафедри відзначили вчасне виконання кваліфікаційних робіт, їхню високу якість, дотримання принципу єдності теорії з практикою. Зокрема, Євгенія Дорошенко працює асистентом учителя, має змогу на практиці апробувати основні положення кваліфікаційної роботи. Інтерес викликали представлені Оленою Петращук сертифікати, які засвідчують прагнення здобувачки вищої освіти до самоосвіти й власного самовдосконалення. Дискусію науково-педагогічних працівників спричинив цікавий виступ Тетяни Панасенко.

Гарантка освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Освітні, педагогічні науки» професорка Олена Ільченко закцентувала увагу на важливості програмних результатів навчання, які досягають магістранти у процесі науково-дослідницької роботи.

Проректор з наукової роботи професор Василь Фазан наголосив на важливості оприлюднення основних положень кваліфікаційної роботи у відповідних публікаціях.

Рішення кафедри затвердити звіти магістрантів ухвалено одностайно.

Бажаємо успіхів нашим студентам!

You may also like...