Відбулося розширене засідання робочої групи з оновлення освітньо-професійної програми “Середня освіта (Математика)”другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів 2023 року набору

27 червня 2023 р. на факультеті комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка в онлайн-форматі відбулося розширене засідання робочої групи з оновлення освітньо-професійної програми “Середня освіта (Математика)” другого (магістерського) рівня вищої освіти за предметною спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка.

Робочу групу була представляли: гарант ОП Оксана Москаленко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної фізики і математики, члени робочої групи – Микола Сєров, доктор фізико-математичних наук, завідувач, професор кафедри математичного аналізу та інформатики, Любов Черкаська, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної фізики і математики, Вероніка Бондаренко та Вікторія Гончаренко, студентки 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти з предметної спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика).

У зібранні також взяли участь доктор фізико-математичних наук, декан факультету комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки Тетяна Барболіна, представники освітянської громадськості міста та області, які активно долучилися до процесу оновлення освітньої програми: директор Полтавського міського багатопрофільного ліцею №1 ім. І. П. Котляревського Наталія Вергал; директор ліцею №17 “Інтелект” Полтавської міської ради, голова ГО “Міська асоціація керівників закладів освіти “Співдружність” Олена Голтвяниця; директор Полтавської загальноосвітної школи I-III ступенів № 28 Інна Заворотюк; директор Полтавського ліцею імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради Валерій Шульга; директор Розсошенської гімназії Полтавської районної ради Євген Яловець; заступник директора з навчально-виховної роботи Опішнянського ліцею Опішнянської селищної ради Полтавської області Олена Педяш; заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Скороходівської селищної ради Полтавської області Юрій Петренко.

Любов Черкаська наголосила, що цілі освітньо-професійної програми вповні корелюються із місією та основними завданнями університету, а їх реалізація в нинішніх умовах належне забезпечується, в тому числі й використанням дистанційного та змішаного навчання.

Микола Сєров підкреслив, що в комплексі загальних і фахових компетентностей та відповідних програмних результатів навчання, прописаних у програмі, закцентовано увагу на формуванні в здобувачів-магістрантів умінь працювати з інформацією, у тому числі з використанням ІКТ.

Стейкголдери відмітили належний конкурентний рівень представленої ОП, зокрема: Наталія Вергал зазначила, що всі складники програми виписані робочою групою достатньо чітко, коректно, а цілі ОП зорієнтовані на підготовку фахівців у галузі математичної освіти, яких потребує сучасний ринок освітніх послуг; Олена Голтвяниця завважила, що сформованість у магістрів вказаних у даній ОП компетентностей має стати міцним підґрунтям для здійснення ними професійної  діяльності суголосно з викликами сьогодення, і підкреслила, що випускники факультету, які працюють у ліцеї №17 “Інтелект”, мають високі оцінки їх фахової діяльності на всеукраїнських і обласних конкурсах учителів математики(є переможцями та лауреатами конкурсів), що, у свою чергу, засвідчує професіоналізм та системний характер роботи викладачів ПНПУ імені В.Г. Короленка з підготовки освітян-математиків; Олена Педяш та Євген Яловець відзначили посилення практичної підготовки розширенням спектру закладів для проходження здобувачами виробничих практик; Валерій Шульга та Інна Заворотюк схвально поставилися до пропонованого в програмі кредитного обсягу вибіркових компонент як основи для створення індивідуальної навчальної траєкторії кожного здобувача та формування майбутнього вчителя/викладача математики на цьому підґрунті як творчої особистості, здатної генерувати нові ідеї, працювати з проєктами та організовувати конструктивну комунікацію відповідно до ситуативних потреб; Юрій Петренко акцентував увагу, що оновлена ОП цілком вписується у регіональний контекст щодо якості кадрового забезпечення закладів освіти.

До обговорення також долучилися здобувачі вищої освіти Вероніка Бондаренко та Вікторія Гончаренко, які високо оцінили якість навчального процесу на факультеті комп’ютерних наук, математики, фізики та економіки ПНПУ, насамперед, професіоналізм та об’єктивність викладачів, які працюють на ОП “Середня освіта (Математика)” другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Загалом учасники засідання позитивно оцінили проєкт ОП на 2023 рік в представленій редакції і висловили підтримку щодо її реалізації в освітньому процесі. Член робочої групи Микола Сєров уніс пропозицію щодо затвердження ОП Середня освіта (Математика) другого (магістерського) рівня вищої освіти .для здобувачів 2023 року набору з урахуванням думок рецензентів. Ця пропозиція була одностайно підтримана присутніми.

Насамкінець, гарант Оксана Москаленко повідомила, що на доопрацьовану ОП для здобувачів 2023 року набору надійшли три рецензії: провідного науковця у царині методики навчання математики доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри математики, фізики та методик їх навчання Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Ольги Чашечникової, доктора педагогічних наук, доцента, викладача вищої категорії, викладача-методиста, завідувача аграрно-економічного відділення ВСП «Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавського державного аграрного університету» Наталії Кононец, директора ліцею №17 “Інтелект”, вчителя математики із багаторічним досвідом Олени Голтвяниці. Рецензенти схвалюють кінцевий варіант ОП і зазначають, що програма включає необхідні структурні і змістові компоненти та заслуговує рекомендації щодо її впровадження у навчальний процес.

Тетяна Барболіна та Оксана Москаленко висловили щиру вдячність усім, хто брав участь  в удосконаленні ОП, за плідну й конструктивну співпрацю.

You may also like...