Відбулося онлайн-засідання робочої групи і зовнішніх стейкголдерів з оновлення освітньої програми «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

10 травня 2022 р. відбулася зустріч розробників освітньої програми «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, в якій взяли участь: гарантка освітньої програми Олена Ільченко; члени робочої групи – Володимир Мокляк (завідувач кафедри), Лариса Семеновська, Алла Хоменко, Євгенія Дорошенко (здобувач вищої освіти), Тетяна Панасенко (здобувач вищої освіти), Анна Фастівець (роботодавець); зовнішні стейкголдери – Сергій Клепко, Наталія Кононец.

На засіданні обговорили ключові питання, пов’язані з оновленням освітної програми. Гарантка Олена Ільченко підкреслила особливості ОП, відзначила, що її структура і зміст відповідають вимогам Стандарту вищої освіти України зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки другого (магістерського) рівня вищої освіти та Професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», озвучила основні напрями оновлення освітньої програми на 2022 р. Володимир Мокляк акцентував увагу на цілях ОП, їх узгодженні з місією і основними завданнями університету, зазначив, що зміст ОП відповідає об’єкту і цілям, а її освітні компоненти у повній мірі забезпечують програмні результати навчання. Наталія Кононец підтримала проєкт ОП, підкреслила, що за нинішньої військово-політичної обстановки в країні важливим є забезпеченість освітнього середовища для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти. Тож потрібно на це звернути увагу при оновленні ОП. Сергій Клепко позитивно охарактеризував проєкт ОП, звернув увагу на посилення регіонального контексту у змісті освітніх компонентів. Лариса Семеновська, Алла Хоменко, Анна Фастівець підтримали основні напрями оновлення ОП та позитивно охарактеризували її проєкт на 2022 рік. Здобувачі вищої освіти Євгенія Дорошенко і Тетяна Панасенко високо оцінили якість викладання на ОП, підкреслили професіоналізм і об’єктивність викладачів; відзначили забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема права здобувачів вищої освіти на вільний вибір необов’язкових дисциплін (вибіркової частини) навчального плану.

Присутні позитивно оцінили проєкт ОП на 2022 рік в представленій редакції, висловили свої пропозиції і побажання.

Дякуємо всім учасникам засідання за плідну співпрацю і конструктивні пропозиції, сподіваємося на продовження спільної роботи!

You may also like...