На засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 44.053.028 відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Марії Полякової-Лагоди

27 липня 2023 р. у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 44.053.028, що створена відповідно до Наказу ректора № 23-А від 5червня 2023 р. На платформі ZOOM відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії випускниці аспірантури Марії Полякової-Лагоди у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Здобувачка успішно захистила дисертацію на тему «Просвітницька і виховна діяльність публічних бібліотек України в ХХ столітті», виконану під керівництвом доктора педагогічних наук, професора кафедри загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В. Г. Короленка Валентини Цини.

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В. Г. Короленка Володимир Мокляк. Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету Ірина Андрощук і доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету Тетяна Дороніна.

Рецензенти: доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В. Г. Короленка Василь Фазан та доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти ПНПУ імені В. Г. Короленка Ольга Федій.

Вітаємо здобувача та наукового керівника з успішним захистом, бажаємо нових наукових звершень і подальшого професійного зростання.

You may also like...